« منطقه ورود ممنوعقیمت وجود »

2 نظر

نظر از: amirkhani [عضو]  

وظیفه ی طلاب هم به نظر من روشن ساختن افکار عمومی می باشد برای بالا بردن بصیرت.

1390/12/03 @ 09:57
نظر از: sadeghi [عضو]  

انتخابات یک وظیفه شرعی است و در این دوره واجب هم می باشد .

1390/12/03 @ 10:46